Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger.

Formålet med de nye regler er at beskytte dig endnu bedre, når der håndteres oplysninger om dig.

Personlige oplysninger er information om dig som person. Almindelige personlige oplysninger er f.eks. dit navn, din adresse, din mail, dit telefonnummer mv.

Ordningen omfatter fysiske personer: En ”fysisk person” er ikke kun et menneskeligt individ, men også enkeltmandsvirksomheder.

Selskaber, f.eks. A/S eller et ApS eller oplysninger om myndigheder, er ikke omfattet af ordningen.

Du behøver ikke selv at gøre noget i forhold til de nye regler, men du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at vide mere.

I det følgende kan du læse om hvilke oplysninger Linette Gardinsyning opbevarer om dig, og om hvordan vi passer på dem, så du ved, at vi lever op til de nye regler.

 

Hvilke oplysninger registrerer vi – og hvor har vi dem fra?

Vi registrerer dit navn (ved enkeltmandsvirksomheder også dit firmanavn), din adresse og en evt. mailadresse samt dit telefonnummer. 

Oplysningerne har vi fået i forbindelse med en ordre du har foretaget hos én af vores samarbejds-partnere.

Du er ikke forpligtet til at lade os få dine oplysninger, men konsekvensen af at vi ikke modtager dem kan være, at vi ikke kan udføre din ordre.

 

Hvorfor registrerer vi dine personoplysninger?

Oplysningerne skal vi bruge til bl.a. udstedelse af faktura, til levering af den færdige vare og eventuel kontakt for opklaring af tvivlsspørgsmål (f.eks. spørgsmål om varetype, opmåling etc.).

 

Hvem har adgang til dine personoplysninger - og hvor længe opbevarer vi dem?

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Vi gemmer dine personlige oplysninger i vores sikkerhedsopdaterede it-systemer - eller fysisk i et aflåst arkiv, og de er udelukkende tilgængelige for medarbejdere der har et reelt behov for at få adgang til dem, for at udføre deres arbejde.

Vi sletter dine personoplysninger når vi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme dem, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

 

Dine rettigheder

I henhold til Databeskyttelsesloven samt Persondataforordningen, har du en række rettigheder, bl.a.:

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig

  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet

  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig.

  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

 

Hvis du ønsker at få oplysning om hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, ønsker at få dine oplysninger slettet, eller mener du, at vi behandler dine persondata i strid med lovgivningen, skal du kontakte os på info@linettegardinsyning.dk.

Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Dine klagemuligheder - og yderligere information om databeskyttelse

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K., hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på.

Du kan finde mere information om databeskyttelse - og flere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.